Bun venit la DIETRICH – birou de drept medical. Suntem un birou specializat în probleme de legislaţie a medicinii şi sănătăţii. Printre clienţii noştri se numără medici, spitale şi centre de îngrijire medicală din întreaga Germania.

Unul dintre domeniile centrale ale activităţii noastre îl reprezintă acordarea de consultanţă cu privire la autorizarea exercitării (pe bază de contract) a profesiei de medic, precum şi la deschiderea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Echipa noastră, alcătuită din specialişti care vorbesc mai multe limbi străine, este în măsură să asigure o consultanţă cuprinzătoare pentru medicii care intenţionează să se angajeze sau să deschidă un cabinet propriu în Germania.

Domeniul îngrijirii sănătăţii din Germania se va confrunta cu uriaşe provocări în următoarele decenii. Cauza derivă nu doar din faptul că oamenii sunt din ce în ce mai bătrâni. O primă problemă constă în aceea că tot mai puţini oameni trăiesc în zone rurale, motiv pentru care trebuie să parcurgă distanţe tot mai mari pentru a ajunge la medic (a se vedea articolul publicat de welt-online la 30.06.2009). Dacă în aglomeraţiile urbane există un excedent de medici, multe regiuni din Germania sunt deja deficitare la acest capitol. Şi în spitale se constată deseori lipsa de personal calificat din segmentul de vârstă tânără. Există, nu numai la nivelul clasei politice, temerea că această situaţie se va acutiza şi mai mult în viitor.

Rezultă de aici o cerere deosebită, atât de medici cu pregătire recentă, cât şi de medici din străinătate, doritori să se lanseze în activitate în Germania.

Premisa pentru a desfăşura activitate ca medic în Germania o constituie recunoaşterea examenelor şi a calificării profesionale dobândite în străinătate. Din păcate, practica arată că în legătură cu aceasta există în permanenţă probleme. Aşa se întâmplă că medicii străini sunt angajaţi în spitale doar în condiţii ce nu sunt potrivite cu nivelul lor de pregătire. În mod frecvent, medici care dispun de o pregătire completă lucrează ca „practicanţi“, primind doar o parte infimă din salariul obişnuit (a se vedea articolul din "Der Spiegel").

Probleme similare apar în cazul stabilirii ca medic independent, precum şi la angajarea ca medic în cabinete medicale sau în centre de îngrijire medicală. Pe lângă autorizarea prevăzută de legislaţia care reglementează desfăşurarea profesiei (aşa numita „Approbation”, respectiv licenţa de a practica medicina), aceste activităţi necesită şi o aprobare din partea caselor de asigurări de sănătate în cazul în care se intenţionează şi tratarea pacienţilor cu asigurare de sănătate prin efectul legii (care asigură cca. 86% din cifra medie de afaceri).

Drept urmare este absolut recomandabil ca înainte de iniţierea unei activităţi profesionale în Germania să se obţină o consultanţă cuprinzătoare din partea unui avocat care practică în Germania. În felul acesta, recunoaşterea şi autorizarea ca medic pot fi obţinute mult mai repede şi fără riscuri de natură juridică.

Aşteptăm cu plăcere solicitări de informaţii din partea Dumneavoastră la adresa dreptmedical@medizinrechtskanzlei.eu.