Witamy w Kancelarii adwokackiej DIETRICH, w dziedzinie – prawo medyczne. Nasza Kancelaria specjalizuje się w problematyce medycznej i zdrowotnej. Naszymi klientami są lekarze, szpitale i instytucje medyczne z terenu calych Niemiec.

Jednym z naszych głównych zadań jest pomoc w uzyskaniu uprawnień lekarskich, zgody na otwarcie, jak również dzialalność wlasnej praktyki lekarskiej. Z uwagi na wielojęzyczność naszego zespołu, jesteśmy w stanie udzielić fachowej pomocy lekarzom, którzy szukają pracy lub pragną otworzyć własną praktykę lekarską w Niemczech.

Opieka zdrowotna w Niemczech, stoi przed dużym wyzwaniem w nadchodzącym dziesięcioleciu. Powodem tego jest nie tylko „starzejące się“ społeczeństwo. Problemem jest przede wszystkim fakt, że ludziom mieszkającym z dala od aglomeracji miejskich, droga do lekarza „wydłuża się”, ponieważ w wielu regionach Niemiec występuje deficyt  lekarzy, a z kolei w aglomeracjach miejskich jest ich nadmiar (patrz artykul welt-online z 30.06.2009). Ponadto, w szpitalach, brakuje młodych lekarzy - specjalistów. Również nasi politycy zauważają, że w przyszlości, ta sytuacja jeszcze bardziej pogłębi się.

W związku z tym, wzrasta szczególne zapotrzebowanie na absolwentow medycyny, jak również na lekarzy obcokrajowców, którzy pragną pracować w Niemczech.

Warunkiem zatrudnienia jako lekarz w Niemczech, jest uznanie wykształcenia zdobytego za granicą, jak również dyplomów. Niestety, w praktyce ujawniają się zawsze problemy. W ten sposób, lekarze obcokrajowcy zatrudniani są na warunkach, które nie odpowiadają ich kwalifikacjom. Bardzo często pracują takowi  jako „praktykanci“ za odpowiednio niskie honorarium (patrz artykuł Spiegel).

Podobne problemy pojawiają się w przypadku otwarcia własnej praktyki lekarskiej, przy zatrudnieniu się w praktykach lekarskich czy w innych instytucjach medycznych. Zezwolenie na uprawianie praktyki lekarskiej (Approbation) jest nierozłączne z uzyskaniem zgody przez „Kasy Chorych“ – Ubezpieczenia, w przypadku, jeśli ich członkowie - pacjenci (a ci przynoszą przeciętnie 86 % dochodu) mieliby skorzystać z pomocy medycznej.

W związku z tym, wskazane byłoby skorzystanie z wszechstronnej pomocy prawnej u adwokata niemieckiego, przed podjęciem zatrudnienia w Niemczech. To najlepsza droga do szybszej akceptacji wykształcenia, jak również uzyskania licencji lekarskiej, opartej na znajomosci specyficznego działu prawa.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: prawomedyczne@medizinrechtskanzlei.eu.