Καλώς ήρθατε στο δικηγορικό γραφείο ιατρικού δικαίου DIETRICH. Το Δικηγορικό Γραφείο μας ειδικεύεται σε θέματα ιατρικού δικαίου και δικαίου της υγείας. Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, γιατροί, νοσοκομεία και Κέντρα Ιατρικής Περίθαλψης από όλη τη Γερμανία.

Μια από τις κύριες δραστηριότητές μας είναι η συμβουλευτική σχετικά με την αδειοδότηση παροχής (συμβεβλημένων) υπηρεσιών υγείας και την έναρξη και λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων. Χάρη στην πολύγλωσση ομάδα εργασίας μας παρέχουμε εκτεταμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γιατρούς, που επιδιώκουν την πρόσληψη ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση στη Γερμανία. 

Η υγειονομική περίθαλψη στη Γερμανία βρίσκεται ενόψει μεγάλων προκλήσεων για τις επόμενες δεκαετίες. Για το γεγονός αυτό δεν ευθύνεται μόνο η πληθυσμιακή γήρανση. Ιδιαίτερα προβληματικό είναι κυρίως το ότι ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι κατοικούν σε επαρχιακές περιοχές και, κατά συνέπεια, αναγκάζονται να διανύουν όλο και μεγαλύτερη απόσταση μέχρι το πλησιέστερο ιατρείο (βλέπε άρθρο στην εφημερίδα welt-online της 30.06.2009). Ενώ στις μεγαλουπόλεις παρατηρείται υπερσυσσώρευση γιατρών, πολλές περιφέρειες της Γερμανίας παρουσιάζουν ήδη ελλείψεις. Αλλά και στα νοσηλευτικά ιδρύματα σημειώνονται συχνά ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό. Υφίσταται, επομένως, βάσιμος φόβος – και μάλιστα όχι μόνο μεταξύ των πολιτικών – ότι  η κατάσταση αυτή θα οξυνθεί περαιτέρω στο μέλλον.

Για τους λόγους αυτούς, υπάρχει μεγάλη ανάγκη, τόσο για προσφάτως ειδικευμένους γιατρούς, όσο και για γιατρούς από το εξωτερικό, που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στη Γερμανία.


Προϋπόθεση για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στη Γερμανία είναι η αναγνώριση των τελικών εξετάσεων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης που έλαβαν οι υποψήφιοι γιατροί στο εξωτερικό. Δυστυχώς, η αναγνώριση αυτή συχνά συναντά στην πράξη διάφορα προσκόμματα. Έτσι, δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο γιατροί από το εξωτερικό να τοποθετούνται σε θέσεις νοσοκομείων που δεν ανταποκρίνονται στην επαγγελματική τους εκπαίδευση. Ολοένα και συχνότερα, πλήρως καταρτισμένοι γιατροί εργάζονται ως «ασκούμενοι» έναντι μισθού που υπολείπεται αρκετά του συνηθισμένου.
(Άρθροτουπεριοδικού Spiegel).

Παρόμοια προβλήματα ανακύπτουν κατά την εγκατάσταση ενός γιατρού ως ελεύθερου επαγγελματία ή κατά την πρόσληψή του σε ιδιωτικά ιατρεία ή Κέντρα Ιατρικής Περίθαλψης. Εκτός από την άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος (Approbation), είναι απαραίτητη και η έγκριση των ασφαλιστικών ταμείων υγείας, στην περίπτωση που οι γιατροί θα δέχονται και ασφαλισμένους ασθενείς (οι οποίοι αποφέρουν περίπου το 86% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών).

Επομένως, πριν από την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Γερμανία, είναι σκόπιμη η άμεση και εκτενής ενημέρωση από έναν επαγγελματία δικηγόρο, που δραστηριοποιείται στη Γερμανία. Μόνο έτσι μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης και αδειοδότησης και να διασφαλιστεί νομικά ο ενδιαφερόμενος γιατρός.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iatrikodikaio@medizinrechtskanzlei.eu